งานปั่นที่ปราณบุรี 25 กย. 59

งานนี้ เราก็ได้อันดับ 1 เหมือนกันนะ :)