ผลการทดสอบการใช้ Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนผสม กับประสิทธิภาพการเล่น Alpine Slalom Ski

ผลการทดสอบการใช้ Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนผสม กับประสิทธิภาพการเล่น Alpine Slalom Ski

การทดสอบนี้ แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรต, โปรตีนและน้ำ ผสมในสัดส่วน  (60 กรัม, 15 กรัม, 450 ml) กับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Liquid placebo) (PLA) และทำการทดสอบ 2 วัน โดยได้ค่าเฉลี่ยเป็นตารางดังนี้

 

โดยผลการทดสอบพบว่า กลุ่มที่ใช้ Energy Gel มีประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาหลอก อย่างชัดเจน ในวันแรก โดยมีผลการไม่เข้าเส้นชัย (DNF, did not finish) เท่ากับ 2 ครั้ง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก โดยมีผล DNF เท่ากับ 10 ครั้ง และมีค่าอย่างอื่น ใกล้เคียงกัน

วีดีโอเกี่ยวกับการเล่น Slalom Ski

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากลิงค์ข้างล่างนี้