การรับประทาน Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนผสมกัน ช่วยลดและป้องกันอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บ ภายหลังการออกกำลังกาย

การรับประทาน Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนผสมกัน ช่วยลดและป้องกันอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บ ภายหลังการออกกำลังกาย

 บทคัดย่อ

Human Performance Laboratory, James Madison University, Virginia 22807, USA ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพและการบรรเทาอาการบาดเจ็บภายหลังการออกกำลังกาย โดยเปรียบเทียบระหว่างการรับประทาน Energy Gel ที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน (CHO+P) กับ Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียว (CHO) โดยทดสอบกับนักปั่นจักรยาน 13 คน (ผู้ชาย 8 คนและผู้หญิง 5 คน; VO(2)peak = 57.9 +/- 7.0 ml x kg(-1) x min(-1))

เทียบกับการทดลอง 2 ครั้งของ 75% VO(2)peak โดยที่ 15 นาที ของการปั่นทั้ง 3 ครั้ง โดยให้รับประทาน Energy Gel ดังนี้ CHO = 0.15 g CHO + kg BW(-1); CHO+P = 0.15 g CHO + 0.038 g protein x kg BW(-1)) โดยผลที่ได้พบว่า ประสิทธิภาพ VO(2) เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบระหว่าง CHO+P (116.6 +/- 28.5 นาที) เมื่อเทียบกับการใช้ CHO อย่างเดียว (102.8 +/- 25.0 นาที) และถ้าแบ่งเป็นผู้ชาย เมื่อเทียบระหว่าง CHO และ CHO+P คือ (101.8 +/- 24.6; 114.8 +/-26.2) และสำหรับผู้หญิงคือ (104 +/- 28.6; 119.6 +/- 34.9) ซึ่งให้ผลทดลองคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ไม่ได้แบ่งตามเพศ

ดังนั้น เพื่อให้ประสิทธิภาพความอึดและป้องกันอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บ ผลการทดลองนี้ แนะนำให้รับประทาน Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนผสมกันดีกว่ารับประทาน Energy Gel ที่มีคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียว ในขณะที่ออกกำลังกาย

***ศัพท์ที่ควรรู้ VO(2)peak คือ oxygen uptake or maximal aerobic capacity หรือ ปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายใช้ไปในช่วงการออกกำลังกายแบบ aerobic, BW คือ Body Weight

Reference: Consumption of an oral carbohydrate-Protein gel improves cycling endurance and prevents postexercise muscle damage.

Sauders MJ, Luden ND, Herrick JE.

Human Performance Laboratory, Department of Kinesiology, James Madison University, Harrisonburg, Virginia 22807, USA. Saundemj@jmu.edu