รับประทาน ASSISX ENEGY DRINK แล้วจะอ้วนมั้ย

โดยปกติระหว่างเราออกกำลังกาย ร่างกายเราจะเผาผลาญพลังงานอยู่ที่ 300-400 แคลอรี่ต่อ 1 ชั่วโมง  ซึ่ง ASSISX ENEGY DRINK ให้พลังงานอยู่ที่ 100-110 แคลอรี่ ดังนั้นหากเรารับประทานระหว่างออกกำลังกาย พลังงานดังกล่าวจะถูกใช้จนหมดไป โดยพลังงานที่ปกติเราใช้ระหว่างวันคือ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน(วันที่ไม่ได้ออกกำลังกาย) ดังนั้น ASSISX ENEGY DRINK มีผลน้อยมากจึงไม่ทำให้เราอ้วน แน่นอน