อายุการเก็บรักษาของ ASSISX ENEGY DRINK

ASSISX ENEGY DRINK สามารถเก็บและรับประทานได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ผลิตและควรเก็บไว้ในที่เย็นและไม่โดนแสงแดด หากเปิดซองแล้ว ควรทานให้หมดทันทีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและท่านสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่ข้างซอง