วิธีการรับประทาน ASSISX ENEGY DRINK

ให้ฉีกซองด้านบนและรับประทานให้หมดทั้งซองเลย ไม่ควรเก็บ ASSISX ENEGY DRINK ไว้กินอีกครึ่งตอนหลัง เพราะ ASSISX ENEGY DRINK ออกแบบมา เพื่อให้คาร์โบไฮเดรตและอะมิโนแอซิดในหนึ่งครั้งที่รับประทานเข้าไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด