ทำไม ต้องใส่ โปรตีน เข้ามาใน ASSISX ENEGY DRINK ด้วย

เนื่องจากผลงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่าเจลที่ผสมคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเข้ามาช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ดีกว่า เจล ที่มีเพียงคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียว ASSISX ENEGY DRINK เล็งเห็นความสำคัญข้อนี้จึงพยายามพัฒนาสูตร ให้ ASSISX ENEGY DRINK มีส่วนผสมของโปรตีนอยู่ถึง 2,000 มิลลิกรัม (12:1, คาร์โบไฮเดรต:โปรตีน) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ท่านควรจะได้รับ

Journal Reference:

Consumption ofan Oral Carbohydrate-Protein GelImproves Cycling Endurance and Prevents Postexercise MuscleDamage

Saunders MJ,LudenND,Herrick JE.

Human PerformanceLaboratory, DepartmentofKinesiology, JamesMadison University, Harrisonburg, Virginia 22807, USA.