ASSISX ENEGY DRINK แช่เย็นได้มั้ย

ได้ค่ะ ASSISX ENEGY DRINK สามารถแช่เย็นได้แต่ไม่ควรทำให้เย็นจัด(เกินกว่า 0 องศา)เพราะจะทำให้ ASSISX ENEGY DRINK แข็งตัวและรับประทานได้ลำบาก หากเราแช่ ASSISX ENEGY DRINK ให้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4-10 องศา เราก็จะได้เจลที่เย็นรับประทานและชื่นใจในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะ