เราสามารถใช้ ASSISX ENEGY DRINK สำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ภายหลังการออกกำลังกาย หรือ วิ่ง ได้หรือไม่

ได้ค่ะ เราสามารถรับประทาน ASSISX ENEGY DRINK ทันทีหลังจากเราหยุดออกกำลังกายแล้ว กระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ดูดซึม ASSISX ENEGY DRINK ทดแทนพลังงานและเกลือแร่ที่เสียไป ส่วนอะมิโนแอซิดใน ASSISX ENEGY DRINK จะเข้าไปทำหน้าที่ ซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อทันที เนื่องจากกล้ามเนื้อจะล้าและเสียหายภายหลังการออกกำลังกาย